Från och med 2013 är chipmärkning den metod Svensk Travsport använder för identitetsmärkning av travhästar.

Tidigare har frysmärkning använts för märkning.

Nytt är också att hästägaren själv får ta kontakt med en av ST godkänd identifierare.

Vi kan hjälpa er med identifiering och chipmärkning

När ni skickat in er registreringsansökan till ST får ni ett förtryckt konturdiagram utskickat från ST.

Viktigt att ta med det på ert besök till kliniken. Det kan också vara lämpligt att vaccinera fölet i samband med märkningen.

Identifieraren noterar ned fölets färg och tecken på ett konturdiagram som ST senare använder som underlag vid registrering och produktion av hästpasset.

I samband med att fölet chipmärks tar identifieraren också ett hårprov från svansen. Det provet skickas sedan via Svensk Travsport till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för en härstamningskontroll genom DNA analys.

Läs mera på Svensk Travsports hemsida.

Vi kan även chipmärka  och utfärdiga konturdiagram för hästpass till alla andra raser.

Under hösten 2021 september och oktober kommer vi att åka ut för märkning och id av föl ring och boka om du vill ha hjälp med detta.

Boka tid för märkning och identifiering av ditt travarföl på telefon: 060 66 81 80.