Vi har ett mindre men välfungerande laboratorium som gör att vi kan få svar på blodprover inom några minuter. Om man behöver ytterligare blodprov skickas dessa prover till SLU/SVA, då brukar vi få svar dagen efter.

 

Bergsåkers Hästklinik erbjuder bland annat:

Blodprofil med vita blodkroppar, hemoglobin, hematokrit och procent lymfocyter.

Muskelvärden med CK och ASAT

Mätning av max-hematokrit och max-Hb samt laktat vid arbetsprov.

Haptoglobin- aktufasprotein som kan fånga upp akuta inflammationer i kroppen i ett tidigt stadium. Denna analys har visat sig fånga upp inflammationer och infektioner i kroppen säkrare än att analysera enbart vita blodkroppar. Analysen körs rutinmässigt på kliniken.

Test av antikroppshalt hos unga föl.

Refraktometerundersökning av ledvätska vid misstänkt ledinfektion och bukpunktat vid  misstänkt bukhinneinflammation.

Enklare mikroskopiundersökningar.