Säker narkos och uppvak vid kirurgi

En modern och välutrustad operationsavdelning med hög säkerhet inger trygghet för dig och din häst vid kirurgi. Från standardoperationer som kastrationer och artroskopier till mer avancerade operationer utförs av hästveterinärer med mångårig vana och hög kompetens inom området.

Arthroskopioperation

Säker narkos och uppvakning är ett resultat av god tillsyn från såväl personal som kameraövervakning. Det är viktigt att du och din häst känner trygghet både under och efter operation. Läs mer om hur vi vill att du förbereder din häst inför operationsdagen.

Kirurgiska ingrepp

  • Atroskopioperationer av leder
  • Halskirurgi
  • 
Frakturkirurgi
  • Kastrationer
  • Olycksfallskirurgi
  • Övrig mjukdelskirurgi
  • Sen- och gaffelbandsoperationer
  • Planerade bukingrepp
  • 
Hovoperationer
  • 
Korrigering av felaktiga benställningar