Rätt beslut vid köp och försäljning

Besiktning av häst sker oftast inför köp eller försäljning. Som en oberoende part fastställer vi hästens fysiska tillstånd med noggranna undersökningsmoment. Målet är att ge dig som köpare tillräcklig information och trygghet för att fatta ett välgrundat beslut om eventuellt köp. Ta med hästens pass vid besiktningstillfället.

Beställ besiktning

Ladda ned följande blankett Beställning besiktning av häst för att beställa besiktning av din häst. Innan påbörjad besiktning uppmanar vi både köpare och säljare att läsa igenom blanketten Djurägarinformation från Sveriges Veterinärförbund och bekräfta att ni tagit del av informationen.

Veterinärens undersökning

Vi utför besiktningar av alla typer av hästar. Samtliga undersökningar fastställer hästens hälsostatus vid det aktuella undersökningstillfället. Däremot är det inte veterinärens uppgift att bedöma hästens talang och kapacitet för ett visst arbete. Om du önskar röntgen i samband med besiktning ska du boka detta samtidigt som besiktningen. Vid röntgen ska även två personer över 18 år finnas till hands och hjälpa till. På grund av strålningen får dessa personer inte vara gravida.

Intyg

Efter avslutad undersökning utfärdar veterinären ett besiktningsintyg samt eventuellt röntgenintyg.