Fredag den 22 /10 har vi ingen veterinär på plats pga golvomläggning .

Därför ha vi har ingen möjlighet att kunna ta emot drop – in vaccinationer .