Kostnadsfritt stöd vid köp och försäljning

Vid juridiska frågor hänvisar vi till Advokatfirman Söderbaum AB vars jurister erbjuder kostnadsfri rådgivning i ärenden rörande köp eller försäljning av häst samt i övrigt förekommande ärenden.

Kontaktuppgifter

Sundsvall: 060-15 06 30
Uppsala: 018-15 32 00
www.soderbaumadvokat.se