Välutrustade lokaler med säkerheten i fokus

I moderna lokaler bedriver vi hästsjukvård med ett mångfasetterat utbud av undersökningar och kirurgi. Med ett tydligt helhetsgrepp kring planlösning, modern utrustning och god kompetens skapar vi under vårdtillfället lugn och ro för din häst. En lyckad kombination som gör att Bergsåkers Hästklinik även fungerar som prototyp för andra liknande verksamheter.

Kliniken är byggd med möjlighet till avancerad vård och fungerar mer än gärna som remissinstans. Kliniken har tillgång till egen longerhall samt närliggande Bergsåkers travbana.

Undersökningar sker avskilt vilket ger lugn och ro. Säkerheten genomsyrar verksamheten i allt från hur hästarna möts i lokalerna till veterinärens varsamma hand. Här arbetar 2 veterinärer och 3 djurvårdare sida vid sida. Vi förstärker dessutom med en inhyrd hovslagare några dagar i veckan.

Policy

Bergsåkers Hästklinik har som policy att bedriva hästsjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet där alla hästraser är välkomna. Kontakta oss för säker hästsjukvård.

Planritning

Planlösning

Kort om kliniken

Sveriges Veterinärförbund
  • Kliniken byggdes 2001 och ägdes då av Aktiebolaget Trav & Galopp.
  • 2005 invigdes en tillbyggnad som omfattade rullmatterum, tandvårdsrum och longerhall.
  • Kliniken tar emot cirka 4 500 hästar per år.
  • 65 procent av hästarna är travhästar.
  • Kliniken utför cirka 240 operationer i narkos per år.
  • 2001 flyttade verksamheten från den gamla kliniken till dagens lokaler.