Checklista inför operation

  • Kolla tempen på hästen dagarna innan operationsdagen.
  • Ta av skorna på hästen.
  • Hästen ska vara väl rengjord. Säkerställ även att området som ska opereras är fritt från infektioner eller sår.
  • Utfordra inte hästen på morgonen den dag som den ska opereras.
  • Ta med hästens pass. Om det finns remiss samt röntgenbilder från annan klinik bör dessa vara kliniken tillhanda innan operationsdagen.