Under den rådande pandemin så önskar vi endast 1 person per häst på kliniken. Detta för att hålla nere smittorisken och kunna fortsätta hjälpa skadade hästar. Stanna hemma om du är sjuk eller vistats i ett smittotätt område. Skicka en annan person med hästen om möjligt eller ring och se om vi i personalen kan hjälpa dig. I övrigt följer vi folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer.

MVH Personalen